sobota, 04 styczeń 2020 14:09

Jak wygląda obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Środki ochrony osobistej Środki ochrony osobistej

Pracodawca zobowiązany jest zagwarantować każdemu zatrudnionemu pracownikowi dostęp do środków higieny osobistej bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje, jakie posiada kwalifikacje i w jakiej formie jest zatrudniony (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Niespełnienie tego wymogu prowadzi do złamania przepisów prawa pracy.

 

Środki higieny osobistej dla pracowników 

Zakres i ilość środków higieny osobistej dla pracowników jest zależny od ilości wykonywanej pracy oraz stopnia zanieczyszczenia ciała, które następuje w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Oczywiście pracownicy fizyczni powinni mieć większy dostęp do środków higieny osobistej ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. Nie oznacza to jednak, że na pracodawcy nie ciąży obowiązek zapewniania środków higieny osobistej np. pracownikom biurowym, którzy nie są podatni na zabrudzenia w czasie wykonywania swoich obowiązków. Wszyscy pracownicy mają nieograniczone prawo np. do umycia rąk w czasie godzin pracy. Chcesz wiedzieć, na co jeszcze zwracać uwagę? Tego dowiesz się korzystając z usług ekspertów: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska.  

Jakie są normy przydzielania środków higieny osobistej dla pracowników? 

Przydział środków higieny osobistej powinien być określony między innymi w regulaminie pracy, porozumieniu z przedstawicielem pracowników czy w układzie zbiorowym pracy. Ilość oraz rodzaj środków higienicznych powinny być ustalone biorąc pod uwagę środowisko pracy oraz rodzaj wykonywanych zadań. Istnieją równe kryteria podziału pracowników z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, a co za tym idzie, przydziału środków higieny osobistej dla pracowników.  

Istnieje sześć grup pracowników z uwagi na typ wykonywanej pracy i poziom zabrudzenia: 

  • pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – należy umożliwić mycie rąk czy przemycie twarzy, 
  • pracownicy, którzy muszą usunąć brud łatwo zmywalny z niezakrytych części ciała np. stolarz, malarz, sztukator, 
  • pracownicy, którzy muszą kilkakrotnie umyć starannie ręce w czasie pracy (wymóg sanitarny lub z powodu brudu przylegającego do ciała) np. piekarze, cukiernicy, tokarze, 
  • pracownicy, którzy muszą myć ręce, twarz i kończymy dolne z silnego brudu oraz pracownicy mający kontakt z substancjami trującymi np. mechanicy, wulkanizatorzy, 
  • pracownicy, którzy muszą myć całą górną część ciała lub całe ciała z substancji łatwo zmywalnych np. pracownicy przy obsłudze urządzeń znajdujących się w studzienkach, 
  • pracownicy, którzy muszą myć całe ciało z uwagi na duży stopień zabrudzenia lub substancje trujące.