niedziela, 05 marzec 2023 11:34

Deklaracja PIT 37 – co trzeba o niej wiedzieć?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
PIT 37 program online PIT 37 program online mat.prasowe

PIT 37 to deklaracja, którą wypełnia najwięcej podatników. Obecnie większość osób wysyła zeznanie podatkowe online, co znacznie ułatwia rozliczenie i umożliwia szybszy zwrotu podatku. Jak wypełnić druk PIT?

 

Odkąd możemy dokonać rozliczenia PIT przez internet, wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu skarbowego jest dużo prostsze. Nawet osoby, które dotąd nie rozliczały się samodzielnie, korzystając z pomocy rodziny lub biura rachunkowego, teraz bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem. Program PIT krok po kroku prowadzi nas przez cały proces, dzięki czemu unikamy ryzyka pomyłki w zeznaniu rocznym PIT. Jak rozliczyć PIT 37?

PIT 37 – dla kogo jest przeznaczony?

PIT 37 to najpopularniejsza deklaracja, którą składa większość podatników. Dotyczy ona przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, wynoszącej obecnie 12% i 32%. Tę deklarację PIT wypełniają przede wszystkim pracownicy, zleceniobiorcy oraz emeryci i renciści, którzy rozliczają swoje jedyne źródła przychodów za dany rok. PIT 37 rozliczają m.in.:

  • osoby, które uzyskały przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
  • emeryci i renciści oraz osoby uzyskujące świadczenia przedemerytalne,
  • osoby, które uzyskały przychody z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło,
  • osoby, które uzyskały przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • osoby, które otrzymywały zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • osoby, które uzyskały przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • osoby, które otrzymywały świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklarację PIT 37 składają osoby, które uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników. W przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych według skali, zarówno za pośrednictwem płatnika, jak i bez jego pośrednictwa, nie można wybrać tej deklaracji. Również osoby uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej muszą wybrać inne deklaracje PIT. W przypadku przychodów z tytułu działalności gospodarczej jest to PIT 36. Więcej informacji o deklaracji PIT 37 znajdziemy na stronie: https://www.e-pity.pl/pit-37/

Jak wypełnić PIT 37 online?

Wypełnienie PIT 37 online jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z programu e-pity, który krok po kroku poprowadzi nas przez cały proces, wskazując, co należy wpisać w danej rubryce. Dzięki temu nawet osoby, które nie poradziłyby sobie z samodzielnym rozliczeniem, nie popełnią błędów w zeznaniu podatkowym. Rozliczając się przez internet, można skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg podatkowych. Również zwrot podatku otrzymamy szybciej (maksymalnie w ciągu 45 dni), niż składając deklarację w tradycyjny sposób. Osoby, które chciałyby jednak osobiście dostarczyć deklarację do urzędu skarbowego, mogą przygotować ją w programie PIT, a następnie wydrukować. W programie e-pity można też wczytać wstępnie przygotowaną deklarację, którą znajdziemy w usłudze Twój e-PIT, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Można w ten sposób sprawdzić, czy wszystko zostało poprawnie rozliczone i uwzględnione zostały przysługujące ulgi podatkowe i odliczenia.

Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji PIT, należy przygotować otrzymane od płatników formularze PIT, które będą potrzebne do rozliczenia. W przypadku umów o pracę, zlecenie, o dzieło, czy też z tytułu przekazania praw autorskich będzie to PIT-11. PIT 40A/11A to z kolei dochody z emerytur, rent i zasiłków pieniężnych. Osoby, którym wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, otrzymają natomiast PIT-R. Aby rozliczyć PIT online, warto zajrzeć na stronę: https://www.e-pity.pl/pit-37-program-online/, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

 PIT 37

PIT 37

Rozliczenie PIT dla emerytów i rencistów

Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, czy muszą oni składać w urzędzie skarbowym deklarację PIT 37. Czy jest to konieczne? Jeśli podatnik uzyskał dochody wyłącznie z tytułu renty lub emerytury, nie musi rozliczać się samodzielnie, ponieważ deklarację składa za niego organ rentowy. Jeśli jednak podatnik chciałby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub też skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń, musi samodzielnie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT 37. Można to zrobić szybko i bez wychodzenia z domu, korzystając z programu do wypełniania PIT, który można znaleźć na stronie: https://www.e-pity.pl/pit-online/. 

Również emeryci i renciści, którzy nie chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem i nie przysługują im żadne ulgi, mogą przekazać podatek dochodowy w wysokości 1,5% na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). W takiej sytuacji wystarczy wypełnić i wysłać Oświadczenie PIT-OP. Oświadczenie można znaleźć w programie e-pity, gdzie można je wypełnić i wysłać online lub też wydrukować i dostarczyć w tradycyjny sposób do urzędu skarbowego. Rozliczenie podatku w programie PIT jest więc szybkim i prostym sposobem, który znacznie ułatwia składanie deklaracji.