czwartek, 09 luty 2023 18:30

Dyrektywa maszynowa - co to jest?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Dyrektywa Maszynowa Dyrektywa Maszynowa Adobe Stock

Nowoczesne linie technologiczne wykorzystują szereg zmechanizowanych rozwiązań, które przyspieszają pracę oraz optymalizują jej przebieg.

Jednak automatyzacja produkcji przemysłowej musi być kontrolowana pod względem pełnego bezpieczeństwa i ergonomii dla przyszłych użytkowników maszyn. Właśnie dlatego powstała Dyrektywa Maszynowa. Czym jest i jak wpływa na ochronę osób zatrudnionych? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule!

Dyrektywa Maszynowa, czyli europejska gwarancja bezpieczeństwa

Automatyka przemysłowa, a także nowoczesne linie technologiczne oraz linie produkcyjne wyróżniają innowacyjne, rozwijające się zakłady pracy. Warto podkreślić, że poza ogromnymi korzyściami, wynikającymi z tych rozwiązań, istnieje również pewne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.


Analiza ryzyka doprowadziła do aktualizacji niezbędnych przepisów. W konsekwencji,  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zastąpiła dotychczasową dyrektywę 95/16/WE. 


Dyrektywa Maszynowa stanowi jeden z kluczowych aktów prawnych, który ujednolica i porządkuje wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi maszyn na terenie Unii Europejskiej. Co więcej, dokument reguluje także zakres przepływu urządzeń na terenie wspólnoty oraz podkreśla konieczność użycia odpowiedniego oznaczenia- do tego celu używana jest dedykowana certyfikacja CE maszyn.


Wprowadzone przepisy uwzględniają dwie kategorie odbiorców. Pierwszą z nich są nabywcy maszyn, natomiast pozostała należy do producentów. To oznacza, że biuro konstrukcyjne, realizujące projekt linii produkcyjnej powinien zapoznać się z zawartością Dyrektywy Maszynowej. Budowa linii produkcyjnej musi uwzględniać wszelkie normy bezpieczeństwa ustalone w przepisach. O czym warto pamiętać?

Dyrektywa Maszynowa- odpowiedzialność producenta

Dyrektywa Maszynowa dostarcza szeregu praktycznych wskazówek oraz obowiązków w kontekście wprowadzania nowych wyrobów na teren Unii Europejskiej. Są to wszelkiego rodzaju linie technologiczne, automatyka przemysłowa, linie produkcyjne wyprodukowane w państwach Unii Europejskiej lub importowanych spoza tego obszaru.


Dyrektywa Maszynowa to zbiór niezwykle konkretnych i dokładnych zobowiązań dla producentów. Każda maszyna oddana do użytkowania na terenie wspólnoty musi spełniać restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa. Jest to bardzo istotny aspekt już na etapie projektu linii produkcyjnej. Biuro konstrukcyjne musi zagwarantować, że budowa linii produkcyjnej spełni wymienione wymagania.


Dodatkowo, producent zobowiązuje się do udostępnienia specjalnej dokumentacji technicznej oraz dostarczeniu pakietu praktycznych informacji na temat użytkowania, w tym instrukcji obsługi. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie rzetelnej procedury oceny zgodności i potwierdzenie za pomocą deklaracji zgodności WE. Finalnym etapem jest umieszczenie oznakowania, czyli certyfikacja CE maszyn.


Do obowiązków producentów należy również analiza ryzyka, które może zainicjować automatyzacja produkcji przemysłowej. Ocena ta powinna uwzględniać ograniczenia maszyny, potencjalne niebezpieczeństwa, prawdopodobieństwo i skalę obrażeń użytkowników oraz wprowadzenie specjalnych środków ochronnych, które zminimalizują niebezpieczeństwo.