poniedziałek, 22 maj 2023 09:59

Kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej

Oceń ten artykuł
(1 głos)
kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Kredyt konsolidacyjny polega na zgrupowaniu kilku wierzytelności z różnych banków w jedno. Bank spłaca zadłużenia u innych wierzycieli, dzięki temu klient ma jedno zadłużenie zamiast kilku. Czy są możliwe kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej?

Na czym polega kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Warunkiem otrzymania kredytu w dowolnym banku – czy to hipotecznego, gotówkowego innego – jest m.in. spłacić pożyczkę oraz odsetki i inne opłaty w terminach wskazanych w harmonogramie spłat. Innymi słowy, zdolność kredytowa określa, czy klient może ubiegać się o kredyt oraz na jakiej wysokości zobowiązanie go stać. Na wysokość zobowiązania ma wpływ to, ile potencjalny pożyczkobiorca zarabia na bieżąco, z jakich źródeł otrzymuje i jakie ma koszty stałe, czynszu, czy koszty utrzymania, a także jak mu szło spłacanie wcześniej zaciągniętych rat. 

Wypłacalność można zwiększyć między innymi poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Im mniejsze zobowiązanie do spłaty każdego miesiąca, tym większa zdolność klienta. W związku z tym również w tym zasadnym jest pytanie, czy zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie jest bardziej opłacalne. Konsolidacja polega na połączeniu kilku różnych długów finansowych w jedną dużą pożyczkę z jednym terminem zapadalności, który jest znacznie niższy niż kwota spłacana wcześniej.

Celem zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego może być chęć uregulowania swojej sytuacji finansowej i spłaty zadłużenia. Czy możliwe kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej? Czy bank przychyli się do prośby klienta, którego dochody okazują się nieproporcjonalnie niskie o w stosunku do kwoty konsolidacji, o którą wnioskuje?

Zasadniczo nie jest możliwe uzyskanie pożyczki bez banku, niezależnie od jego rodzaju. W ten sam sposób dłużnik nie skorzysta z kredytu konsolidacyjnego. Banki muszą zapewnić dobrą jakość kredytów, do czego są zobowiązane rekomendacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zatem posiadanie odpowiednio wysokiej wypłacalności oraz dobrej historii kredytowej BIK.
Zanim bank podejmie decyzję, przeprowadza kontrolę finansową klienta. W praktyce połączenie długów oznacza, że spłaca je z banków i firm, w których klient je zaciągnął. Istnieje możliwość, że bank udzieli kredytu konsolidacyjnego w kwocie większej niż tej, która wynikałaby z kredytu i pożyczki dołączonej do wniosku, pod warunkiem posiadania odpowiednio dużej zdolności kredytowej online.

Pozostałą część zobowiązania konsolidacyjnego można dowolnie rozdysponować tak jak pieniądze z kredytu gotówkowego. A jest możliwa konsolidacja chwilówek bez zdolności? Brak odpowiednich dochodów do spłaty zadłużenia jest przeszkodą niemożliwą do przeskoczenia w przypadku kredytów konsolidacyjnych, ale w firmach pożyczkowych można zainteresować się ofertą pożyczki. Wymagania tych firm wobec klientów konsolidujących chwilówki i inne zobowiązania są niższe niż banków.

Czy można uniknąć weryfikacji zdolności kredytowej przy konsolidacji?

Unikanie testu zdolności kredytowej jest możliwe tylko w przypadku konsolidacji zawartej z firmą pożyczkową niebędącą kredytodawcą. Kiedy zaciągamy kredyt konsolidacyjny w jednym miejscu, firma nie musi sprawdzać naszej zdolności kredytowej zgodnie z prawem. Może to zrobić tylko dla siebie i wiedzieć, komu pożyczają pieniądze.

Jeżeli zaciągniemy w banku kredyt konsolidacyjny hipoteczny lub kredyt konsolidacyjny gotówkowy, nie mamy szans na uniknięcie testu zdolności kredytowej. Jeśli jednak zdecydujemy się, zamiast tego wziąć pożyczkę, w tym szybką pożyczkę od ręki, ryzykujemy utratę zdolności kredytowej.
Pamiętaj jednak, że test wypłacalności online nie jest w żaden sposób wiążący.