środa, 21 grudzień 2022 18:38

Open Life - rezygnacja z ubezpieczenia

Oceń ten artykuł
(1 głos)
https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-openlife/. https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-openlife/. Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Zawarłeś w przeszłości umowę na polisę ubezpieczeniową, w którą wchodził Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie lub Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość i teraz chcesz zrezygnować?

Boisz się jednak jak będzie wyglądała w Open Life opłata likwidacyjna i cały proces?
Poniżej przeczytaj parę faktów, które mogą Cię uspokoić.

Dlaczego ludzie rezygnują z polis ubezpieczeniowych?

Zawierając umowę z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, taka jak np. Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie mamy nadzieję na bezpieczeństwo inwestycji, która będzie przynosić nam również zyski.

Oceniając z  perspektywy czasu polisolokaty Open Life, dochodzimy do wniosku, że wiele tych produktów nie daje realnych szans na osiągnięcie zysku. Umowy te już na samym początku często generują spore straty, a wyniku horrendalnie wysokich kosztów administracyjnych za zarzadzanie polisą nie daje on realnych szans na ich odrobienie i wygenerowanie zysków.  

W takim wypadku możesz starać się o unieważnienie umowy oraz odzyskanie całości wpłaconych pieniędzy.

Rozwiąż umowę oraz odzyskaj pieniądze

Podstawą do rozwiązania umowy jest napisanie pisemnej rezygnacji zawierającej nasze dane oraz oświadczenie mówiące o tym wraz zaznaczeniem, że domagamy się zwrotu środków znajdujących się na rachunku polisy. Po otrzymaniu pisma Open Life dokona wyceny funduszy zgodnie z terminem oznaczonym w Warunkach Umowy i wpłaci wartość wykup co jest równoznaczne z zakończeniem umowy.

Rozwiązywane przed czasem polisy inwestycyjne w Open Life mogą skutkować naliczeniem opłaty likwidacyjnej. Pamiętaj jednak, że również opłata likwidacyjna Open Life może zostać zwrócona podobnie jak zainwestowane pieniądze. Jest to możliwe dzięki kilku czynnikom.

Między innymi dlatego, że podczas zawierania umowy klient często jest obciążany kosztami teoretycznego ryzyka, które może ponieść ubezpieczyciel. Prawda jest taka, że ryzyko dla Opel Life jest zerowe, mimo tego ubezpieczony musiał pokryć je ze swoich funduszy.

Ponadto umowy te nie zawierają realnego czynnika ubezpieczeniowego. Nawet w przypadku tragicznej losowej sytuacji, w której umiera ubezpieczony Towarzystwo wypłaca dodatkowo do wartości rachunku jedynie 1% składki zainwestowanej. Oznacza to, że Open Life nie berze na siebie żadnego ryzyka ubezpieczeniowego, a czynnik ten jest istotą umowy ubezpieczenia.  

Umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym posiadają bardzo dużo niejasnych zapisów umownych, przez które nie jesteśmy w stanie obliczyć faktycznych wysokości świadczeń zarówno przypadku ich wypłacania za życia ubezpieczonego jak i w wypadku jego śmierci. Nie możemy więc skontrolować w jakim stopniu Open Life wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Warto jest również poruszyć kwestię  tego jak bardzo jest wysoka opłata administracyjna, którą musi ponieść ubezpieczony. Związana jest z prowadzeniem oraz obsługą polisy. Opłata ta wyliczana jest od samego początku trwania polisy od środków które stanowią składkę zainwestowaną. Natomiast środki w takiej wysokości zostaną wpłacone dopiero na koniec inwestycji. Zatem Open Life pobiera opłatę za zarządzanie środkami których faktycznie nie ma na rachunku polisy.

Mimo zapewnień ze strony Open Life o ochranie składki zainwestowanej w wielu umowach jest jednocześnie zabezpieczający ubezpieczyciela zapis o braku gwarancji osiągniętego celu.

Wszystkie powyżej wymienione aspekty dają podstawę prawną do unieważnienia umowy z Open Life.

Zwróć się o pomoc do profesjonalistów

Proces dochodzenia roszczeń warto jest powierzyć w ręce kancelarii, która ma doświadczenie w tych kwestiach. Mamy prawo zrezygnować z umowy w każdej chwili. Jeżeli jednak nie chcemy ponosić w Open Life opłaty likwidacyjnej oraz odzyskać zainwestowane środku potrzebujemy wiedzy prawnej i doświadczania jak przeprowadzić cały proces.

Kancelaria zajmująca się procesami likwidacji polis zrobi bezpłatną analizę Twojej sytuacji, przeprowadzi sprawę o unieważnienie polisolokaty oraz pomoże odzyskać Twoje pieniądze.

Dowiedz się więcej na stronie https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-openlife/.