poniedziałek, 04 kwiecień 2022 12:24

Edukacja domowa – na czym dokładnie polega?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
podręczniki podręczniki pixabay

Edukacja domowa w ostatnich latach przybiera na popularności. Czym tak dokładnie jest? A więc jest to wypełnianie obowiązku szkolnego, lecz ma to miejsce poza szkołą.

Może ona objąć wszystkie etapy nauczania, począwszy od początku podstawówki, kończąc na ostatnim roku liceum. W przypadku edukacji domowej funkcję nauczyciela pełnią opiekunowie prawni, bądź inne wskazane przez nich osoby. Warto dodać, że uczeń taki może zdobywać wiedzę poza domem, przykładowo w miejscach będących ośrodkami kultury. Osoby będące nauczycielami osób, które uczą się w domu, nie muszą posiadać wykształcenia pedagogicznego, choć jak wiadomo, znacznie ułatwiłoby to pracę. Nauczanie domowe jest bezpłatne, warto jednak zainwestować w podręczniki, będące pomocniczymi podczas uczenia swojej pociechy.

Czym różni się edukacja domowa od indywidualnego nauczania oraz od indywidualnego toku nauczania?

Wiele osób myli te pojęcia, bądź myśli, że niczym się one od siebie nie różnią. Nic bardziej mylnego, w praktyce polegają one na zupełnie innych rzeczach. Edukacja domowa jest dostępna dla wszystkich, może się jej podjąć każdy uczeń, bez względu na okoliczności. Natomiast indywidualne nauczanie musi mieć swoje przyczyny, którymi są problemy zdrowotne, uniemożliwiające uczęszczanie do placówki, jaką jest szkoła. W tym przypadku zorganizowaniem go nie zajmuje się rodzic, a dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszczało. Indywidualny tok nauczania jest zaś przeznaczony dla uczniów, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi zdolnościami. Mogą oni brać udział w zajęciach dla bardziej zaawansowanych osób, a także uzyskać promocję do następnej klasy szybciej, niżeli pozostali uczniowie.

Co ze sprawdzaniem wiedzy?

Według polskiego prawa każdy uczeń musi być zapisany do jakiejś szkoły. Toteż oznacza, iż musi on spełniać warunki, które dana placówka wyznacza. Uczeń, będący na nauczaniu domowym tym samym ma obowiązek pojawiać się na wszystkich obowiązkowych sprawdzianach i kartkówkach. Dodatkowo, każdy egzamin klasyfikujący, odbywający się po zakończeniu każdego roku edukacji, również musi być przez niego zdany. Egzamin taki odbywa się na gruncie neutralnym, jest przeprowadzany w formie wybranej przez dyrektora szkoły, do której dziecko jest formalnie zapisane.

Czy to się opłaca?

Edukacja domowa ma, tak jak wszystko, swoje liczne zalety oraz wady. Jeśli rodzic chce wychowywać swoje dziecko na własnych zasadach, bez żadnego wkładu społeczeństwa, dobrym pomysłem jest zdecydowanie się na taką formę. Jest też idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które cierpią na fobię społeczną, bądź też szkolną. Edukacja domowa to przede wszystkim komfort, bezpieczeństwo i nie narażanie dziecka na stres. Jeśli chodzi o wady, główną z nich jest narażenie dziecka na brak kontaktu z rówieśnikami, socjalizacja jest bardzo ważna w przypadku dzieci oraz młodzieży. Dodatkowo, dochodzi fakt, że rodzic niekoniecznie dobrze przekaże dziecku wiedzę ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów.