sobota, 12 styczeń 2019 14:04

Przyłącza gazowe, krok po kroku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dowiesz się co powinien zawierać projekt przyłącza gazowego i jakie są stawiane wymagania dla chętnych do podłączenia się do gazu z sieci. Opowie inżynier z firmy EkoSan z Lublina.


Inwestor zlecając wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza gazowego musi przekazać projekt budowlany i warunki jakie wydał dla niego przez zakład gazowy. Na podstawie tych informacji wykonawca może rozpocząć budowę przyłącza. Powinien on posiadać ważne uprawnienia gazowe G3 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych lub uprawnienia budowlane sanitarne i być wpisanym do okręgowej izby inżynierów.

 

Budowa przyłącza gazowego
Przyłącze zaczyna się od wpięcia do sieci gazowej i przeważnie wykonuje to zakład gazowy. Sposób wcięcia zależy od materiału wykonania sieci gazowej. Następnie rurami PE przeznaczonymi go gazu przeważnie o średnicy 32 lub 40 doprowadza się gaz do kurka głównego. Przewody układa się w wykopie o głębokości 0,8-1,0 m, takie rury zasypuje się piaskiem i układa taśmę lokalizacyjną a na kolejnej warstwie piasku taśmę ostrzegawczą, wszystko w kolorze żółtym. Taki wykop można zasypać już gruntem rodzimym. Wszystkie przejścia pod lub nad innymi przewodami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Taki przewód gazowy wprowadza się do skrzynki gazowej, żółtej umieszczonej na granicy działki. W tej skrzynce znajduje się licznik gazowy, reduktor ciśnienia który zmniejsza ciśnieni z sieci do wartości w instalacji domowej i kurek główny. W tym miejscu kończy się przyłącze gazowe i zaczyna instalacja gazowa zewnętrzna. Kończy się również odpowiedzialność zakładu gazowe i zaczyna inwestora. Tutaj inwestor zaczyna szukać wykonawcy instalacji gazowej.

Instalacje gazową można podzielić na tą znajdująca się na działce (pod ziemią) i tą w domu.

Instalacja podziemna wykonana jest z tych samych przewód co przyłącze gazowe i z zachowaniem tych samych zasad, przy budynku musi natomiast zajść potrzeba zmiany materiału z tworzywa sztucznego na stal. Przejście to często nazywane BAT kończy się w skrzynce gazowej na elewacji w której jest umieszczony kolejny kurek odcinający. Następnie zaczyna się instalacja gazowa wewnętrzna. Jest ona wykonywana z rur miedzianych lub salowych czarnych bez szwu łączonych poprzez spawanie. Przewody prowadzi się po wierzchu ścian a przed każdym odbiornikiem należy umieścić kurek odcinający.

EkoSan Instal Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/rekuperacja-i-gruntowe-wymienniki-ciepla.html