czwartek, 14 marzec 2024 15:54

HSBC patrzy optymistycznie na przyszłość gospodarki Chin

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
przyszłość gospodarki Chin przyszłość gospodarki Chin pixabay

W ostatnim czasie gospodarka Chin zmagała się z wyraźnym spowolnieniem, wynikającym z kryzysu w tradycyjnych filarach gospodarczych kraju, takich jak nieruchomości, infrastruktura i eksport. Mimo tych wyzwań, HSBC, jeden z wiodących globalnych banków, wyraża "bardzo pozytywne" nastawienie do średnio- i długoterminowych perspektyw chińskiej gospodarki. Jak podkreślił dyrektor finansowy HSBC w rozmowie z CNBC, Georges Elhedery, bank ma solidne podstawy, by być optymistą co do przyszłości drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Wyzwania i odpowiedź Pekinu

Spadek wzrostu gospodarczego w Chinach w ostatnim roku był znaczący, głównie z powodu problemów w kluczowych sektorach gospodarki. W odpowiedzi na te wyzwania, Pekin intensyfikuje działania na rzecz wzmacniania sektora produkcyjnego i krajowej technologii. Ma to na celu modernizację gospodarki i utrzymanie globalnej konkurencyjności. Ta zmiana kierunku ma pomóc Chinom przezwyciężyć krótkoterminowe trudności i otworzyć drogę do zrównoważonego rozwoju.

Długofalowa perspektywa

Zdaniem Elhedery'ego, chińska gospodarka osiągnęła poziom dojrzałości, który jest "odpowiednim momentem na przejście do modelu bardziej zaawansowanych gospodarek". Ten etap dojrzałości charakteryzuje się większym naciskiem na sektor usług, produkty wysokiej wartości oraz zrównoważony rozwój, np. pojazdy elektryczne i baterie. Taka transformacja powinna pozwolić Chinom uniknąć pułapki średniego dochodu i kontynuować wzrost gospodarczy.

Optymizm mimo przeszkód

Mimo natychmiastowych wyzwań gospodarczych, które mogą trwać od kilku kwartałów do kilku lat, HSBC jest przekonane, że Chiny znajdą się w lepszej pozycji na dłuższą metę. Bank jest gotów na "znacznie lepszą ścieżkę rozwoju w przyszłości", nawet jeśli sektor nieruchomości w Chinach wciąż nie jest "poza strefą zagrożenia". HSBC doświadczył niedoszacowania zysków przed opodatkowaniem na rok 2023, głównie z powodu odpisów na chińskim rynku nieruchomości, ale dyrektor finansowy banku jest przekonany, że większość wyzwań związanych z chińskim rynkiem nieruchomości to już przeszłość.

Pomimo krótkoterminowych wyzwań, optymistyczne spojrzenie HSBC na średnio- i długoterminowe perspektywy gospodarcze Chin świadczy o wiarygodności strategii, jaką kraj ten obrał w obliczu globalnych zmian. Dążenie do modernizacji i adaptacja do nowych realiów gospodarczych może uczynić z Chin lidera w wielu kluczowych sektorach przyszłości, takich jak technologie zrównoważonego rozwoju i produkcja wysokiej wartości. Takie podejście nie tylko uchroni kraj przed stagnacją, ale również umożliwi dalszy rozwój i utrzymanie konkurencyjności na światowym rynku.