poniedziałek, 27 listopad 2023 10:00

Certyfikat f-gaz- czym jest i jakie uprawnienia daje?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Certyfikat f gaz Certyfikat f gaz Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna wymaga odpowiedniego zaświadczenia, jakim jest certyfikat F-gaz. Czym jest ten certyfikat i jakie uprawnienia daje? Jak można go zdobyć i jak przygotować się do egzaminu?

Komu potrzebny jest certyfikat F-gaz?

Certyfikat f gaz to dokument, którego potrzebują przedsiębiorcy działający w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i sprężarkowej. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje to pracy z substancjami takimi, jak fluorowane gazy cieplarniane. Jak wiadomo, mają one wpływ na środowisko, dlatego certyfikat jest kluczowy. W Polsce wydaje go Urząd Dozoru Technicznego. Jest ważny przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy go odnowić. Obejmuje on firmy, które zajmują się nie tylko instalacją, ale także serwisowaniem, konserwacją, naprawą i demontażem, a także kontrolowaniem szczelności urządzeń zawierających F-gazy. 

Jak uzyskać certyfikat?

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu jest odbycie szkolenia z zakresy obsługi urządzeń zawierających F-gazy. Szkolenie musi być przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową. Po odbyciu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu, który jest praktycznym sprawdzeniem zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności. Jeżeli egzamin zostanie zdany pozytywnie, firma składa wniosek o wydanie certyfikatu F-gaz do Urzędu Ochrony Środowiska. Wniosek musi zawierać informacje o firmie, pracownikach i wynikach zdanego egzaminu. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, firma otrzymuje certyfikat, który pozwala na obsługę urządzeń zawierających F-gazy. Posiadanie certyfikatu jest wymogiem prawnym, a jednocześnie gwarancją, że podejmowane działania są zgodne z normami. Warto wiedzieć, że brak certyfikatu jest obarczony ryzykiem nałożenia na firmę wysokich kar finansowych i administracyjnych. Kara może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Wydanie certyfikatu F-gazy- co należy wiedzieć?

Fluorowane gazy cieplarniane wykorzystywane są w wielu urządzeniach i produktach. Są substytutami substancji, które niszcząco wpływają na warstwę ozonową. To dlatego praca z tymi urządzeniami, które wykorzystują F-gazy wymaga poświadczenia umiejętności i wiedzy. Jak zatem przygotować się do kursu? Warto wiedzieć, że dobre szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Podczas szkolenia, uczestnicy dowiadują się, jakie są rodzaje F-gazów, jaki mają wpływ na środowisko, poznają przepisy prawne dotyczące F-gazów, a także metody pracy z urządzeniami, które je wykorzystują. Szkolenie obejmuje także zagadnienia związane z kontrolą szczelności i naprawą urządzeń, a także z bezpieczeństwem pracy z F-gazami. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, podobnie, jak późniejszy egzamin. 

Warto wiedzieć, że certyfikat F-gazy może być wydany zarówno jako certyfikat personalny, jak i certyfikat dla przedsiębiorców. W pierwszym przypadku nadanie certyfikatu uprawnia daną osobę do pracy z F-gazami, natomiast wydany certyfikat dla przedsiębiorców uprawnia do takiej pracy całą firmę. Wśród warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców jest obowiązek posiadania przez firmę co najmniej jednego pracownika z certyfikatem personalnym. Poza tym, firma musi posiadać odpowiedni sprzęt do pracy z F-gazami, a także musi przestrzegać przepisów dotyczących F-gazów. Aby otrzymać certyfikat dla przedsiębiorców, konieczne jest wdrożenie systemu dokumentowania czynności w głównym miejscu wykonywania działalności. 

Zastosowanie certyfikatu F-gazów

Certyfikat F-gazów obejmuje wszelkie działania w zakresie instalacji, serwisu, konserwacji urządzeń technicznych, wykonywania prób szczelności, napełniania zbiorników ciśnieniowych i innych czynności z zastosowaniem fluorowanych gazów cieplarnianych.