środa, 15 wrzesień 2021 17:29

Obsługa PPK — czy warto skorzystać z pomocy eksperta?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Payroll Poland Payroll Poland

Wprowadzony program Pracowniczych Planów Kapitałowych dla wielu pracowników stał się interesującą możliwością odłożenia dodatkowej gotówki na czas emerytury.

Złożenie deklaracji przystąpienia do programu nakłada na pracodawcę obowiązek dopełnienia różnych formalności. Za ich brak przewidziane są sankcje. Stąd też, żeby nie narażać się na niepotrzebne wydatki i mieć pewność, że wszystko prowadzone jest tak, jak należy, warto rozważyć opcję skorzystania z pomocy eksperta.

Deklaracja przystąpienia bądź rezygnacji 

W pierwszej kolejności możliwość przystąpienia do PPK mieli pracownicy dużych firm. Jednak od 1. stycznia 2021 roku do programu mogą przystępować również pracownicy małych przedsiębiorstw. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i wiąże się z tym, że co miesiąc potrącane jest 2% wynagrodzenia brutto, które przelewane jest na konto utworzone w ramach PPK. Poza pracownikiem miesięczną składkę w wysokości 1,5% zobowiązany jest płacić również pracodawca, chyba że pracownik złożył rezygnację z przystąpienia do programu, wtedy żadna ze stron nie dokonuje żadnych wpłat. Przy czym należy pamiętać, że raz złożona rezygnacja nie jest obowiązująca przez czas nieokreślony, lecz tylko przez 4 lata. Po upływie tego czasu pracodawca musi ponownie złożyć pracownikowi propozycję przystąpienia do PPK. Powinno to nastąpić do ostatniego dnia lutego, w którym mijają 4 lata od złożenia poprzedniej rezygnacji. Aby nie stresować się tym, że coś nam umknie, warto skorzystać z Payroll Poland i powierzyć opiekę nad PPK ekspertom. 

Obsługa PPK

Wspomniane 2%, które pracownik wpłaca na konto PPK, to tzw. składka podstawowa. Jednak ma on możliwość odprowadzania kolejnych 2% w ramach składki dodatkowej. Może to nastąpić na wniosek pracownika. A to tylko jedna z deklaracji, jaką można złożyć u pracodawcy. Tym samym obsługa PPK, nie tylko wymaga wiedzy odpowiedniej o programie, którą należy stale aktualizować, ale też dotrzymywania terminów i rozpatrywania deklaracji. Wszystko to może być bardzo czasochłonne i zawiłe, przez co dobrym rozwiązaniem jest zlecenie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych firmie zewnętrznej. W ten sposób otrzymamy wsparcie m.in. w naliczaniu składek oraz pomoc w przetwarzaniu i kompletowaniu dokumentów PPK. 

Program PPK to wiele nowych obowiązków dla pracodawców oraz konieczność dotrzymywania różnych terminów. Chcąc uzyskać wsparcie we wdrażaniu, jak i obsłudze programu, warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej.