wtorek, 07 maj 2024 12:43

Proofreading i parafrazowanie tekstu angielskiego w biurze tłumaczeń

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
proofreading  proofreading 

Biuro tłumaczeń, oprócz samych tłumaczeń, może oferować różne usługi dodatkowe, np. proofreading czy parafrazowanie tekstów. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć znaczenie tych pojęć.

 

Proofreading przez native speakera języka angielskiego

Słowo proofreading jest kalką językową z angielskiego. W wolnym tłumaczeniu oznacza poświadczenie, iż przeczytany tekst został uznany za bezbłędny pod kątem poprawności językowej przez wykształconego językowo native speakera. Sczytujący tekst proofreader to osoba dokonująca korekty językowej. Biuro tłumaczeń może zatrudniać lingwistę, z pochodzenia rodowitego Brytyjczyka lub Amerykanina, który przeprowadza proofreading (besttext.pl) – kliknij, by dowiedzieć się więcej. Innymi słowy, dokonuje on korekty językowej artykułów naukowych, rozmaitych materiałów marketingowych, książek i podręczników akademickich oraz innych treści pisanych. Klienci mogą zamówić sam proofreading swoich treści.

Proofreading tekstu naukowego 

Przykładowo pracownicy naukowi pragnący opublikować wyniki swoich badań w anglojęzycznym czasopiśmie przesyłają do biura tłumaczeń własny manuskrypt celem przeprowadzenia korekty językowej treści przez native speakera. Mogą oni również kontaktować się z biurem tłumaczeń z nieco odmiennych pobudek wówczas, gdy pragną złożyć wniosek o grant badawczy w języku angielskim.

 

Sami napisali wniosek i chcą jedynie dokonać korekty tekstu pod kątem gramatycznym, fleksyjnym, ortograficznym, interpunkcyjnym oraz stylistycznym.

Korekta językowa tłumaczenia     

Alternatywnie klient może zamówić w biurze tłumaczeń tłumaczenie na język obcy, które następnie zostanie poddane proofreadingowi. Pracę tłumacza-Polaka sprawdza wówczas native speaker. To kompleksowa usługa, od około dekady będąca standardem rynkowym, szczególnie w przypadku spełniania przez biuro dobrych praktyk tłumaczenia, zgodnych z normami ISO. Zabieg ten jest szczególnie wskazany, jeśli tekst ma zostać opublikowany, przedstawiony jednocześnie wielu osobom (np. wystawa muzealna, plakat), bądź powielony w tysiącach egzemplarzy, np. jako etykieta produktowa towaru eksportowego. Wówczas dbałość o największą precyzję języka, chwytliwe slogany reklamowe bądź po prostu naturalne brzmienie w języku obcym stanowią nieodzowny element procesu osiągnięcia założonych celów, np. "efektu woow".

Parafrazowanie tekstu naukowego w języku angielskim

Z kolei parafrazowanie tekstu – Best Text (kliknij link, by uzyskać szersze informacje na podstawie doświadczenia biura tłumaczeń) uchodzi za zabieg przeformułowania treści, dokonywany w celu uniknięcia powtórzeń względem wcześniej opublikowanych materiałów pisanych. To swoista strategia antyplagiatowa i antyautoplagiatowa otwierająca drzwi do anglojęzycznych wydawnictw. Przykładowo dany naukowiec publikował już wcześniej w języku angielskim prace opisujące odkrycia naukowe jego grupy badawczej i w nowym artykule o podobnej tematyce chciałby powołać się na uprzednio upublicznione treści własne.

Przeredagowanie treści w celu przejścia zabezpieczeń systemu antyplagiatowego 

Próba automatycznego wstawienia do nowego artykułu starych akapitów w ich oryginalnym brzmieniu spowodowałaby blokadę publikacji już na wstępnym etapie starań. Specjalny, bardzo rozbudowany i zaawansowany system antyplagiatowy, któremu poddawane są manuskrypty w wydawnictwach na całym świecie, z pewnością wykryłby powtarzające się fragmenty tekstu. Podstawowym wymogiem w świecie nauki jest bowiem, by dany tekst posiadał unikalne brzmienie i nigdzie nie był wcześniej publikowany, czyli nie stanowił plagiatu. Podobnie jak sama publikacja wyników badań naukowych, która powinna nieść w sobie merytoryczne cechy odkrywczości i innowacyjności. Z tego też względu przeformułowanie tekstu pomaga przejść przez "zasieki" programu antyplagiatowego i nadać mu oryginalne, unikatowe brzmienie. Naukowcy częstokroć nie mają pomysłu, jak sparafrazować tekst samodzielnie.

 

Tym bardziej, że posiadają emocjonalny stosunek do własnych prac badawczych i własnej twórczości pisanej. Doświadczony tłumacz i redaktor, który nie jest emocjonalnie przywiązany do wcześniej napisanego przez klienta tekstu naukowego w języku angielskim, poprzez sparafrazowanie tekstu może wnieść do treści nowe spojrzenie oraz nadać jej ciekawy wydźwięk.

Stopka autorska: Daniel Korcz, CEO w biurze tłumaczeń Best Text, pasjonat języków, nauk przyrodniczych, biegów górskich i szachów.