wtorek, 12 marzec 2024 09:29

Wymiana prawo jazdy na polskie - kiedy jest konieczna?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie | Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Wymiana prawo jazdy na polskie staje się koniecznością dla każdego obcokrajowca, który zamierza na stałe przenieść się do Polski. Również Polacy, którzy zdali prawo jazdy za granicą, mogą po spełnieniu procedur uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu w kraju. Pokażemy, jak krok po kroku zdobyć polskie prawo jazdy, nawet bez pomocy doradcy prawnego.

Procedura wymiany prawa jazdy - z zagranicznego na nasze

Pierwszym etapem zdobycia polskiego prawa jazdy jest zgłoszenie się do wydziału komunikacji ustalonego dla miejsca zamieszkania. W urzędzie należy przedłożyć właściwe dokumenty - zagraniczne prawo jazdy, paszport, a także zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce. Niektóre prawa jazdy wymagają dodatkowego tłumaczenia na język polski. Po spełnieniu tych wszystkich formalności, wydział komunikacji rozpatrzy wniosek, a po podjęciu decyzji wyda nowy dokument. Weryfikacja zagranicznego prawa jazdy trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeśli planujesz rozpoczęcie nowej pracy lub podróże, warto więc zadbać odpowiednio wcześnie o wymianę prawa jazdy, by uniknąć problemów związanych z brakiem ważnego dokumentu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w Polsce?

Podstawowa opłata urzędowa za wymianę prawa jazdy na polską wersję wynosi około 100 złotych. W zależności od rodzaju dokumentów i ewentualnych dodatkowych opłat, takich jak tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy, suma ta może wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych. Warto przed udaniem się do urzędu sprawdzić cennik na stronie właściwego wydziału komunikacji lub telefonicznie z pracownikiem urzędu. Konieczność tłumaczenia prawa jazdy przez biegłego tłumacza jest wymagana między innymi przy wymianie białoruskiego czy ukraińskiego. Nie potrzeba jej za to przy wymianie brytyjskiego prawa jazdy, mimo że Wielka Brytanie wystąpiła z Unii Europejskiej. Wydanie prawa jazdy nie jest kosztowne, a tempo zgłoszenia ma duży wpływ na szybkość otrzymania uprawnień do poruszania się w ruchu drogowym w naszym kraju.

Zanim udasz się do urzędu...

... przygotuj zestaw niezbędnych dokumentów, dzięki którym wystarczy tylko jedna wizyta w wydziale komunikacji. Polskie prawo jazdy otrzymasz, jeśli złożysz:

  • oryginał zagranicznego prawa jazdy
  • dowód osobisty/paszport
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
  • zdjęcie do prawa jazdy (35x45 mm)
  • dla niektórych krajów: tłumaczenie prawa jazdy na język polski

Wymiana prawa jazdy na polskie - niezbędne jest też PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to podstawa nie tylko dla każdego obywatela Polski, który zamierza rozpocząć naukę i zdobyć prawo jazdy. Również cudzoziemiec musi zarejestrować się na stronie obywatel.gov.pl i wypełnić formularz ze swoimi danymi identyfikacyjnymi. Oprócz imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, w formularzu należy też podać nr identyfikacyjny, wydawany osobom, które przeprowadziły się do Polski jako obywatele innego kraju. Numer PKK jest ważny jedynie przez 6 miesięcy od daty jego wygenerowania, a po tym czasie należy go odnowić, jeśli nie doszło do wymiany prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru PKK, składający podanie może się udać do urzędu wraz z kompletem dokumentów stwierdzających, że wniosek ma uzasadnienie.

Wymiana prawa jazdy wydanego w UE

Na terytorium Polski może kierować osoba, która nie ma polskiego prawa jazdy, ale posiada prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej (oczywiście, w okresie ważności prawa jazdy). Dzięki otwarciu granic możliwy jest sprawny przejazd bez zmartwień o formalności. Prawa jazdy wydane w UE pozwalają także na podjęcie pracy jako kierowca w Polsce.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Dla cudzoziemców równie ważna jest informacja nie tylko jak wymienić zagraniczne prawo jazdy, ale też kiedy taka zamiana jest możliwa. Posiadanie prawa pobytu na terytorium Polski jest kluczowym aspektem, na podstawie którego można się ubiegać o wymianę zagranicznego prawa jazdy. Może to być wiza, karta pobytu stałego lub czasowego. W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niezbędne jest posiadanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Co ciekawe, w niektórych sytuacjach zagraniczne uprawnienia do kierowania pojazdami będą respektowane w świetle polskiego prawa - na przykład w przypadku studentów lub osób pracujących w Polsce, jeśli ich pobyt w naszym kraju nie przekracza określonego czasu. Zazwyczaj jest to okres 6 miesięcy, podczas których prawo jazdy wydane poza granicami Polski stanowi odpowiednie potwierdzenie uprawnień.

 Gdzie możesz odebrać prawo jazdy po wymianie?

 Więcej informacji o wymianie prawa jazdy zagranicznego znajdziesz na https://karta-pobytu.pl/baza-wiedzy/wymiana-zagranicznego-prawa-jazdy-na-polskie/. Gdy urząd zakończy już proces wymiany zagranicznego prawa jazdy na polską wersję, nowy dokument będzie dostępny do odbioru w wydziale komunikacji, w którym petent złożył wniosek. Prawo jazdy należy odebrać osobiście, a w przypadku osoby niepełnoletniej wraz z rodzicem lub opiekunem. Gotowe prawo jazdy w Polsce jest ważne przez 15 lat od daty wydania, a po tym okresie należy je wymienić na nowe.