poniedziałek, 10 październik 2016 17:31

Ile podatku płacą księża?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dyskusjach społecznych co jakiś czas wybucha wrzawa dotycząca podatków i kościoła, podsycana jest ona dodatkowo przez media. Zazwyczaj problem stanowi brak opodatkowania instytucji kościelnej i jej pracowników, czyli księży. Nie do końca jednak jest to prawda.

Otóż księża płacą podatki. Jeśli ksiądz zatrudniony jest w szkole jako katecheta, to oczywiście z tych dochodów rozlicza się tak jak każdy podatnik, składając roczne zeznanie podatkowe, na przykład w postaci PIT-37.

Jednak zarówno proboszcze, jak i wikariusze płacą raz na kwartał tak zwany podatek ryczałtowy. Jego wysokość nie jest jednak naliczana od przychodów, bo tych księża nie wykazują, ale od wykonywanej funkcji i liczby mieszkańców zamieszkującej miasto lub gminę w, której znajduje się parafia. Przykładowo wikariusz, który służył w parafii liczącej do 1 000 mieszkańców znajdującej się w mieście lub gminie liczącej do 5 000 mieszkańców w 2015 roku płacił raz na kwartał 127 złotych. Z kolei proboszcz, który służył w parafii znajdującej się w mieście lub gminie liczącej do 1 000 mieszkańców w 2015 roku płacił raz na kwartał 420 złotych. Najwyższa stawka podatku dla wikariuszy w 2015 roku wynosiła 486 złotych, a dla proboszczy 1505 złotych. Wysokość tych stawek ustalana jest na początku każdego roku kalendarzowego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca znajdowania się parafii w jakiej służy dany ksiądz.

Czy ksiądz może odliczyć jakieś ulgi podatkowe?

Księża rozliczają się na formularzu PIT-19A. Należy na nim wykazać jedynie odliczone lub zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ księża nie wykazują przychodu z działalności, to nie mogą również odliczyć żadnych ulg podatkowych.

Czy ksiądz może płacić podatek nie ryczałtowo?

Rozliczanie się na zasadzie ryczałtu nie jest jedyną możliwością i nie każdy ksiądz musi się rozliczać w ten sposób. Księża mają prawo rozliczać swoją działalność na zasadach ogólnych i prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W takim przypadku jednak ksiądz musi złożyć oświadczenie o zmianie sposobu rozliczania przed rozpoczęciem pełnienia funkcji duszpasterskich, do 20 stycznia nowego roku kalendarzowego lub do 14 dni od momentu otrzymania informacji o naliczonym ryczałcie.

Źródło: http://rozliczeniepit.pl/porady-pit/podatek-dochodowy/jak-rozliczyc-pit-ksiedza/