czwartek, 07 luty 2019 08:55

PIT-36L a PIT-36 - czym się różnią?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki korzystania z konkretnej formy opodatkowania, mogą zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych ze skalą podatkową, oprocentowanie stałe podatkiem linowym, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku zasad ogólnych stosuje się PIT-36, a dla podatku liniowego PIT-36L.

 

PIT-36 – podstawowe informacje

Rozliczenie na formularzu PIT-36 składają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym z takiego rozliczenia mogą korzystać osoby, które:

  • uzyskały przychody z własnej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej,

  • uzyskały dochody opodatkowane za pomocą skali podatkowej z dzierżawy, najmu, podnajmu, poddzierżawy bądź umów mających podobny charakter,

  • prowadziły specjalne działy produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu za pomocą skali podatkowej,

  • korzystały z tzw. kredytu podatkowego związanego z rozpoczęciem prowadzenia działalności,

  • osiągały dochody od płatnika zagranicznego, który nie musi rozliczać zaliczek z tytułu zatrudnienia w Polsce,

  • uzyskały przychody z innych źródeł, które są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Zeznanie PIT-36L – dla kogo?

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, składają zeznanie podatkowe na druku PIT-36L, pod warunkiem, że wybrali tę formę opodatkowania. Dzięki wybraniu podatku liniowego do przychodów stosowana jest stała stawka wynosząca 19%, zamiast skali 18% lub 32%, jaka wykorzystywana jest przy zasadach ogólnych. Stawkę 19% stosuje się bez względu na wysokość uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów. Jest to więc forma bardzo korzystna dla firm, które osiągają wysokie przychody oraz niskie koszty roczne.

Wybór liniowej formy opodatkowania jest możliwy już w momencie rejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Na rozwiązanie to można zdecydować się także po zakończeniu roku podatkowego do 20 stycznia danego roku. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku PIT-36L nie ma możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek ani korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych.