czwartek, 21 luty 2019 19:08

PIT-37 jak wypełnić?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Co roku większość podatników musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT-37. Na druku tym rozliczają się osoby, który w danym roku podatkowym osiągnęły przychód, z którego zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były przez płatników, od których otrzymali oni PIT-11.

Rozliczać można się nie tylko indywidualnie, ale również wspólnie z małżonkiem czy jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Jak przystąpić do wypełnienia formularza PIT-37?

Wypełnienie druku PIT-37

Rozliczenia na podstawie druku PIT-37 dokonują podatnicy, którzy otrzymali przychód między innymi z:

-pracy;
-emerytur i rent;
-umów o dzieło i zlecenie;
-z tytułu praw autorskich;
-stypendiów;
-zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych;
-dochodów ze spółdzielni rolniczych;
-kontraktów menadżerskich

W ciągu roku osoby te rozliczane są przez płatnika (na przykład zakład pracy czy zleceniodawcę) i to on wylicza oraz pobiera zaliczki na podatek. Do 28 lutego 2019 jest on zobowiązany do przesłania PIT-u 11, na podstawie którego podatnik będzie wypełniał swój formularz.

Terminy składania PIT-37

Podatnicy są zobowiązani do złożenia PIT-37 2019 do dnia 30 kwietnia 2019 roku w odpowiednim urzędzie skarbowym. Niezłożenie druku w tym terminie może być potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe, które wiąże się z nałożeniem kar pieniężnych! Dlatego warto mieć rękę na pulsie i rozliczyć się jak najszybciej.

Rodzaje deklaracji

Przy wypełnianiu druku należy określić wybór rodzaju dokonanego rozliczenia, do których należy:

-rozliczenie samodzielne;
-rozliczenie z małżonkiem;
-rozliczenie ze zmarłym małżonkiem;
-rozliczenie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko;
-doliczenie dochodów małoletnich.

Rozliczenie PIT-37 w internecie

Rozliczenie PIT-37 2019 jest możliwe drogą internetową. Aby zrobić to całkowicie samodzielnie w prosty oraz bezproblemowy sposób warto skorzystać z aplikacji, która pomoże i przeprowadzi Cię przez cały proces. Decyzja skorzystania z programu, który pokieruje całym procesem wypełniania druku skutkuje brakiem wątpliwości, co do prawidłowego rozliczenia się. Umożliwia również szybsze złożenie formularza, co wiąże się również z szybszym uzyskaniem zwrotu z podatku PIT!