wtorek, 06 listopad 2018 11:37

W jaki sposób przebiega kontrola placów zabaw?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Place zabaw to miejsca, które przeznaczone są dla dzieci, dlatego muszą być regularnie sprawdzane w celu oceny ich stanu technicznego, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo bawiących się na ich terenie dzieci.

 

Jako, że place zabaw usytuowane są na świeżym powietrzu, narażone są na wpływ bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także na częste akty wandalizmu. Na stan techniczny placów zabaw bardzo istotny wpływ ma również właściwa ich eksploatacja, ponieważ część z obecnych tam elementów ulega bardzo szybkiemu zużyciu. Dlatego też częsta kontrola placów zabaw jest bardzo ważna. Dzięki regularnej kontroli stanu technicznego placu zabaw, może on zostać utrzymany w odpowiedniej kondycji, co pozwoli zniwelować wszelkiego rodzaju zagrożenia dla bawiących się na nim dzieci, a także znacznie przedłużyć żywotność samego placu zabaw.

Inspekcja placów zabaw musi być przeprowadzona według normy PN-EN 1176 2009r. Wyszczególnia ona trzy istotne rodzaje kontroli, które muszą zostać przeprowadzone na placach zabaw : 

  • Regularne kontrolowanie za pomocą oględzin. Niniejsza procedura musi być przeprowadzona minimum raz w tygodniu. Częstotliwość kontrolowania zależy od użytkowania, a także od miejsca, gdzie usytuowany jest konkretny plac zabaw, gdyż sprzęty do zabawy umieszczane w pobliżu bloków są na ogół dużo bardziej narażone na działanie wandali, aniżeli te które umieszczone są na przykład w przedszkolach. Takie oględziny to przede wszystkim ocena wzrokowa stanu technicznego urządzenia, albo także sprawdzenie, czy urządzenie nie było ofiarą wandali,
  • Kontrolowanie funkcjonalne - musi być przeprowadzane minimum raz w miesiącu. Podczas tego rodzaju kontroli sprawdzą się chociażby łączenia śrubowe między elementami. Kontroli podlega w tym wypadku także stopień zużycia sprzętu, czy jego stabilność, 
  • Coroczna kontrola podstawowa - to bardzo szczegółowa kontrola. Musi być przeprowadzana raz w roku. Podczas jej przeprowadzania sprawdza się między innymi nawierzchnię na placu zabaw. Ponadto kontroli poddawany jest także ogólny poziom bezpieczeństwa na placu zabaw. Należy poddawać kontroli także fundamenty znajdujące się pod sprzętami, jak również ilość zawartych w nich elementów.