środa, 26 maj 2021 16:19

Czym jest farma fotowoltaiczna i czy się opłaca?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Farma fotowoltaiczna Farma fotowoltaiczna pixabay

Farma fotowoltaiczna jest to rodzaj inwestycji, taki sam jak zamontowanie kilku paneli słonecznych na dachu własnego domu, tylko że na wiele większą skalę.

Ilość farm fotowoltaicznych w Polsce cały czas rośnie i jest to konsekwencją wydanych wytycznych przez Unię Europejską w zakresie udziału OZE w produkcji energii w kraju. Przeciętnie moc takich instalacji fotowoltaicznych wynosi od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Największa tego typu farma w Polsce znajduje się w gminie Czernikowo (3.77 MW), poza tym dwie duże farmy posiada również grupa Energia.

Charakterystyka farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne należy umieć odróżnić od mikroinstalacji tego typu. Farmą może nazywać się przedsięwzięcie, którego moc łączna wynosi ponad 50 kW, każde inicjatywy o mniejszej mocy są traktowane jako mikroinstalacje fotowoltaiczne. Najczęściej takie mikroinstalacje są stawiane na dachach domów, na cele związane gospodarstwem domowym, a jedynie nadwyżki są sprzedawane do sieci energetycznej. Farmy zaś stawiane są najczęściej bezpośrednio na gruncie i wyprodukowana na nich energia jest w całości odsprzedawana do sieci energetycznej skąd dopiero trafia ona do odbiorców.

Usytuowanie farmy fotowoltaicznej ma bardzo duże znaczenie. W związku z sposobem produkcji energii musi ona mieć jak najlepszy dostęp do promieni słonecznych. Poza tym, powinna ona został postawiona na płaskim terenie, na glebie klasy IV lub niższej. Dodatkowo plusem będzie usytuowanie jej w niedalekiej odległości od sieci niskiego lub średniego napięcia w zależności od wielkości instalacji, dzięki czemu łatwiej będzie otrzymać warunki przyłączenia oraz zawarcie przyłączeniowej umowy.

Farma fotowoltaiczna, a prawo budowlane

W kwestii prawa budowlanego farmy fotowoltaiczne wymagają pozwolenia na budowę. To rozróżnienie farmy fotowoltaicznej i mikroinstalacji fotowoltaicznej jest konsekwencją regulacji zawartych w ustawie Prawo Budowlane i rozróżnieniu ich na podstawie konieczności uzyskania pozwolenia. W celu postawienia farmy fotowoltaicznej potrzebne są więc: pozwolenie na budowę wydane przez starostę powiatowego, projekt budowlany oraz warunki przyłączeniowe instalacji. Poza tym należy otrzymać pozytywną decyzję środowiskową oraz mając warunki przyłączenia - koncesję na produkcję energii z odnawialnego źródła. Następnie można już rozpocząć działalność.

Państwo w związku z naporem Unii Europejskiej na coraz większe pozyskiwanie energii z OZE oferuje różnego rodzaju dofinansowania. Warto przed rozpoczęciem takiej inwestycji zapoznać się z wszystkimi możliwościami dofinansowań, a na pewno opłacalność takiej inwestycji będzie znacznie większa. Do uzyskania są dotacje od władz terenu, państwa, a czasami można nawet skorzystać z wsparcia bezpośrednio od Unii Europejskiej.