wtorek, 25 maj 2021 11:54

Jak czytać list przewozowy CMR? Poradnik transportowy

Oceń ten artykuł
(1 głos)
list przewozowy list przewozowy druczkieu

Forma listu przewozowego CMR to niezwykły dokument, którego dzisiaj znana forma bez oficjalnego aktu prawnego została utrwalona. Stało się to dzięki wzorowi, jaki został opracowany przez IRU, gdy w życie weszła Konwencja CMR.

Jakie części CMR są jednakowe bez względu na kraj wystawienia dokumentu?

  • numeracja poszczególnych pól listu przewozowego,
  • kolorystyka poszczególnych egzemplarzy listu przewozowego.

Taka forma dokumentu CMR to efekt tego, że zwyczaj i praktyczne zastosowanie wygrały nad prawem stanowionym, co sama w sobie jest dość unikatowym zjawiskiem, nad którym jednak warto pochylić się nieco bardziej, aby możliwe stało się pełne zrozumienie tego dokumentu i jego prawidłowe odczytywanie.

List przewozowy – czym właściwie jest?

Jeśli chodzi o nadrzędną funkcję listu przewozowego, to najprościej jest to określić jako sposób dokumentowania wszystkich istotnych zdarzeń, jakie mają miejsce w związku z danym przewozem. W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie dokumentu w co najmniej trzech sztukach.

Do kogo trafiają poszczególne egzemplarze listu przewozowego?

  • nadawca,
  • odbiorca przesyłki,
  • przewoźnik - dowód wykonania umowy przewozu.

Ważne do zaznaczenia jest to, iż bez względu na to, o którym z dokumentów mowa – w każdym przypadku należy go uznać za oryginał – gdyż taką ma rangę. 3 listy przewozowe na jedną przesyłkę to minimum, ale prawda jest taka, iż w praktyce jest ich zwykle więcej – zgodnie z potrzebami przewoźnika.

Jak prawidłowo czytać list przewozowy?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż treść danego listu przewozowego nie zawsze jest równa temu, jak dokładnie relacja prawna zachodzi między zleceniodawcą (nadawcą), a zleceniobiorcą (przewoźnikiem), co w dużym stopniu rzutuje na to, jak właśnie taki list jest odczytywany. Widać to na przykład poprzez pozycję 1 listu, gdzie z zasady wpisuje się nadawcę, ale ten nie jest jako taki stroną umowy przewozu, którą jest de facto spedytor.

Rubryka druga jest zarezerwowana dla podmiotu uprawnionego do odbioru przesyłki, a więc odbiorcy, który winien złożyć podpis w rubryce oznaczonej na liście przewozowym numerem 24. Przy czytaniu listu przewozowego należy również pamiętać, że sam adres odbiorcy przesyłki może być inny od tego, co widać w pkt 3 listu przewozowego, dlatego bardzo ważne jest aby miejsce wydania przesyłki było odpowiednio określone jeszcze przed jej nadaniem.

Bardzo dużą rolę w prawidłowym odczytywaniu listu przewozowego pełni pierwszy jego egzemplarz, dzięki któremu towar jest zabezpieczony przed wydaniem go w nieuprawnione ręce. Wiąże się to z tym, że tylko na tym dokumencie możliwe jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian odnoszących się do zmiany miejsca dostawy. Natomiast miejsce załadunku jest określane w rubryce 4 listu przewozowego. Pozycja 5 jest zarezerwowana na dokumenty, które są dołączane do przesyłki – może to być na przykład faktura. Czytając list przewozowy w pozycjach 6-12 znajdziemy natomiast różne informacje dotyczące opisu samej przesyłki, 13 jest zarezerwowane dla instrukcji nadawcy, a punkty 14,15 i 20 – na wszelkie postanowienia związane z przesyłką.

Wzór prawidłowo wypełnionego druku CMR znajdziesz na stronie drukarni internetowejwww.druczki.eu