czwartek, 14 lipiec 2016 17:56

Jak się poprawnie zwracać do osób duchownych?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W naszym życiu towarzyskim spotykamy różne osoby, zarówno duchownych, ludzi piastujących wysokie stanowiska polityczne, czy też zajmujący się prawem i nieruchomościami. Jak poprawnie zwracać się do tych osób nie popełniając przy tym błędów językowych? Przeczytaj nasz krótki poradnik, a już nigdy nie będziesz mieć z tym problemu.

 

Zwracanie się do osób duchownych

Do papieża: Ojcze Święty lub Wasza Świątobliwość

Do biskupa: Książe biskupie lub ekscelencjo

Do kanonika: Książe kanoniku

Do proboszcza: Książe proboszczu

Do wikarego: proszę księdza

Do zakonnika: ojcze

Do siostry zakonnej: siostro (lub matko, jeśli jest ona przełożona)

Do rabina: rabinie

Zwracanie się do polityków

Do prezydenta republiki ( aktualnego i byłego): panie prezydencie

Do koronowanych głów: wasza wysokość

Do premiera (aktualnego i byłego): panie premierze, pani premier

Do ministra (aktualnego): panie ministrze, pani minister

Do marszałka sejmu i senatu: panie marszałku

Do członka parlamentu: panie pośle, panie senatorze, pani poseł, pani senator.

Zwracanie się do wojskowych

Od sierżanta wzwyż wymieniamy stopień wojskowy (panie generale, pani major itp.), z tym, że podporuczników, podpułkowników, podpułkowników kontradmirałów „awansujemy” do poruczników, pułkowników i admirałów. Jeśli naszywki na mundurze oficera marynarki, policji czy straży pożarnej niewiele nam mówią, podsłuchujemy, jak zwracają się do nich inni, ewentualnie dyskretnie o to pytamy.

Zwracanie się do przedstawicieli instytucji publicznych

Do ambasadora: panie ambasadorze, pani ambasador

Do rektora lub dziekana wyższej uczelni: panie rektorze, panie dziekanie

Do profesora wyższej uczelni (oraz grzecznościowo szkoły średniej): panie profesorze, pani profesor

Zwracanie się do przedstawicieli wolnych zawodów

Do sędziego i notariusza: panie sędzio, pani sędzio

Do adwokata: panie mecenasie, pani mecenas

Da lekarza: panie doktorze, pani doktor

Do prezesa, dyrektora, kierownika: panie prezesie, pani dyrektor, pani kierownik.

Czytany 1081 razy