czwartek, 01 czerwiec 2017 10:55

Modelowanie procesów biznesowych – sporządzanie diagramu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Modelowanie procesów biznesowych jest niczym innym, jak zbiorem czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Ma ono na celu ustalenie, w jaki sposób działa konkretna organizacja i służy do określenia docelowego sposobu postępowania.

Przedstawienie konkretnego modelu

Przedstawienie konkretnego modelu procesu pozwala na późniejsze określoenie przebiegu i kolejności dalszych losów firmy. Często modelowanie procesów utożsamia się z mapowaniem, aczkolwiek mapy pokazują jedynie relacje pomiędzy procesami, a sam model pokazuje całościowy przebieg. Dobry, efektywny i skuteczny proces pozwala na wygenerowanie przewagi konkurencyjnej. To, co jest procesem można bardzo dokładnie określić. Może to być rekrutacja, obieg informacji, technologia produkcji – należy zaś przy każdym z nich skupić się na minimalizacji strat i maksymalizacji zysków. Całość działań rozpoczyna się od mapowania bieżąco modelu przedsiębiorstwa, aż po sporządzenie kompleksowej rekomendacji  dla nowych procesów.

Wykonywanie diagramów

Firma assay.pl oferuje wykonywanie diagramów pozwalających na wyeliminowanie strat czasowych, materiałowych, czy innych nadmiernych kosztów. 
Wykonywane są kompleksowe diagramy. Jedną z ich cech jest kryterium kompletności, co oznacza, że nie ma żadnych luk w łańcuchach procesowych. 
Dzięki temu mapa jest zebrana w jedną całość. Inne kryterium przy tworzeniu map to kryterium efektywności. Rekomendowane są bowiem rozwiązania podnoszące efektywność całego procesu, dzięki wyeliminowaniu nadmiarowych elementów. Ostatnim kryterium w tworzeniu solidnych diagramów jest kryterium adekwatności. Dana mapa dostosowana jest do profilu konkretnego przedsiębiorstwa, a także rynku na jakim ono działa. Wszystkie mapy i modele przygotowane są w oparciu o dogłębną, wcześniejszą analizę firmy oraz jej otoczenia. 

W ten sposób powstają solidnie opracowane diagramy, dzięki którym dokładnie później widać, w jaki sposób rozwija się określone przedsiębiorstwo. To mu pomaga.